Mededelingen

Geef je hond geen ontbijtkoek gezoet met Xylitol

Paulien Martijn is bevallen van een gezonde zoon

Er wordt hier vlakbij gebouwd. Parkeren kan daardoor wat lastiger zijn

Visie

We willen u de helpende hand bieden om, samen met u, uw huisdier gezond te houden of beter te maken. Respect voor het dier en een dierwaardig leven staan daarbij voor ons voorop.

Onze visie:

Het welzijn van uw huisdier staat bij ons voorop. Uw huisdier is ten slotte uw huisgenoot. Daarom gaan bij ons voorlichting, het voorkómen van ziekte, goede diergeneeskundige zorg en genieten van het omgaan met uw huisdier hand in hand. Als team versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Door onderling overleg kunnen we uw huisdier precies die zorg bieden die bij hem of haar past. Het enthousiasme van ons team en de ruime comfortabele praktijk en maken dat u zich met uw dier welkom zult voelen.

Maatschappelijke betrokkenheid:

Wij zijn ons er van bewust dat we met ons Dierengezondheidscentrum midden in de maatschappij staan. Onze dieren kunnen meestal rekenen op goede zorg, maar dat geldt niet overal en voor alle dieren. Daarom willen wij ook elders ons steentje bijdragen. Wij doen dat onder andere door het Donkey Sanctuary op Bonaire te steunen. Dithmar en May zijn op Bonaire onder de indruk geraakt van de manier waarop daar met weinig geld, maar veel inzet de vele ezels opgevangen worden, die daar in grote getale het slachtoffer werden van aanrijdingen, ondervoeding en andere ellende. Toen het Donkey Sanctuary ook nog van de Nederlandse regering moest verhuizen, zonder dat daar een cent hulp tegenover staat, was voor ons de maat vol. We hebben met al onze medewerkers een ezeltje geadopteerd (Tripp, geboren 26 februari 2009) en op de balie staat een spaarpot, waarmee we geld inzamelen voor het centrum.

Bovendien zamelen we lege cartridges en oude mobieltjes in voor de Stichting AAP. Voor elk oud mobieltje dat bij de Stichting AAP wordt ingeleverd en dat opgeknapt kan worden, ontvangen ze maar liefst € 3! Ook voor de lege toner- of inktcartridges ontvangen ze een vergoeding. Bovendien is het niet alleen goed voor de apen die door de Stichting AAP opgevangen worden, maar ook goed voor het milieu.

Helaas zijn laatst de collectebussen op de balie gestolen. Wij hebben daarom besloten de collectebussen niet meer pontificaal op de balie te laten staan. Maar ze zijn er nog wel! Bijvoorbeeld een spaarpot voor de Stichting D.O.G., de stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren. Deze stichting zamelt geld in om onderzoek naar ziekten van gezelschapdieren financieel te steunen. Het onderzoek vindt plaats aan de Faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Utrecht. Groot voordeel: er mogen bij dit onderzoek geen proefdieren gebruikt worden!

Daarnaast zamelen wij oude of overbodig geworden medicijnen en voer in voor de stichting Friends of Animals. Een stichting die steun verleent aan asielen in Spanje om zo de leefsituatie ter plekken voor de dieren te verbeteren. Om dat doel te bereiken zamelen ze geld en goederen in. En het komt echt goed terecht! Achter de balie hebben we een kratje staan, waar we uw medicijnen in kunnen doen, maar voer, of andere spullen voor honden of katten zijn ook welkom.