Mededelingen

Geef je hond geen ontbijtkoek gezoet met Xylitol

Paulien Martijn is bevallen van een gezonde zoon

Er wordt hier vlakbij gebouwd. Parkeren kan daardoor wat lastiger zijn

Giardia

Giardia is een eencellige parasiet die zich in het maag-darmkanaal bevindt en vaak niet door de standaard ontwormmiddelen wordt gedood. Het is een veelvoorkomende oorzaak van diarree-klachten bij hond en kat. Deze parasiet zien we steeds vaker in de praktijk.

Ziekteverschijnselen
Dieren die ziek worden krijgen (ernstige) diarree die gepaard kan gaan met buikpijn. De diarree kan continu zijn of wisselend aan-/afwezig en is vaak licht van kleur. In ernstige gevallen kan het dier ook braken en afvallen. Het komt ook vaak voor dat een dier wel besmet is, maar geen verschijnselen vertoont. Jonge dieren worden na besmetting vaker ziek dan oudere dieren.

Diagnose
De diagnose stellen we door de ontlasting op de praktijk te testen (het liefste een mengmonster van 3 dagen).

Besmetting en verspreiding
Dieren die besmet zijn met Giardia (ook de dieren die er niet ziek van worden), scheiden de parasiet uit via de ontlasting. Als dieren niet worden behandeld kunnen ze de parasiet tot 3 jaar na besmetting uitscheiden. De parasiet wordt door andere dieren opgenomen tijdens eten, drinken, spelen, elkaar wassen, etc. Na besmetting kan het dier binnen 5 dagen diarree ontwikkelen. Een dier kan zich ook besmetten in een omgeving waar ooit dieren geweest zijn met Giardia. De parasiet kan zich, ingekapseld als cyste, langdurig handhaven in een koele en vochtige omgeving.

Besmetting van de mens
Bij mensen komt de infectie ook voor. Het is onduidelijk of de parasiet van de mens gelijk is aan de parasiet van de hond en de kat. De kans dat Giardia van dier op mens overgedragen wordt, wordt als zeer klein beschouwd. Indien u zelf echter ook langdurige diarreeklachten heeft, is het wijs om uw huisarts te consulteren.

Therapie
– Het dier: De infectie wordt behandeld met Fenbendazol gedurende 3 dagen. Indien de klachten daarmee verdwijnen zijn er geen vervolgstappen nodig. Als de klachten niet weg gaan dan adviseren wij om de ontlasting opnieuw te testen en/of de behandeling te herhalen. In geval van hardnekkige infectie kan het nodig zijn om alle dieren in huis te behandelen en ook de omgeving. In dat geval moet u ook alle dieren wassen met shampoo (5 minuten in laten trekken, herhalen na 2 weken) om herbesmetting vanuit de vacht te voorkomen. Natuurlijk kan er naast de Giardia ook een andere oorzaak aanwezig zijn voor de klachten.

– De omgeving: Naast de behandeling van de dieren dient het huis (catterie, kennel) schoongemaakt en gedesinfecteerd te worden. Indien mogelijk manden en kleedjes heet wassen. De omgeving kunt u desinfecteren met bleek (1/5 verdunnen). Geef de bleek enige minuten de tijd om in te trekken.

Herbesmetting of een andere oorzaak?
Indien de klachten niet weg gaan of weer terugkomen dan kan twee weken na de laatste kuur de Giardia-test herhaald worden om er zeker van te zijn dat uw dier Giardia vrij is. Dit gebeurt weer aan de hand van ontlasting van 3 dagen. Als er inderdaad geen Giardia meer in de ontlasting gevonden wordt, kunnen we ervan uit gaan dat verdere klachten niet direct het gevolg van Giardia zijn, maar dat er een andere oorzaak is. Herbesmetting vanuit de omgeving (bos) komt ook nog wel eens voor: het dier krijgt dan na verloop van tijd wederom klachten.

Als u naar aanleiding van de diagnose en/of deze informatie nog vragen hebt, neemt u dan contact met ons op.